WYPOSAŻONY

„Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”
2Tym 3:17

WYPOSAŻONY

Nasz cel

Dlaczego WYPOSAŻONY i do kogo skierowana jest zawartość tej strony? Do Ciebie, do nas, do każdego człowieka. Chcemy dzielić się tym co uważamy za największy skarb jaki może odkryć człowiek: PRAWDĄ, zawartą w Bożym Słowie. Tak, dokładnie, w Słowie, które przekazał nam Bóg.

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” 2Tym 3:16

TEAM

Poznaj nasz team

Jerzy Pieniążek

Leszek Korzeniecki

Piotr Plichta

Uczniostwo

Tu znajdziesz przygotowane przez nas nauczanie, szkolenia i inne przydatne filmy oraz materiały audio dotyczące uczniostwa.

Ewangelizacja

Tu znajdziesz przygotowane przez nas nauczanie, szkolenia i inne przydatne filmy oraz materiały audio dotyczące ewangelizacji.

Materiały

To miejsce w którym będziemy udostępniać Tobie oraz innym zainteresowanym materiały do pobrania np. krótkie lekcje uzupełniające.